Vážení zákazníci,
v průběhu roku 2016 došlo ke spojení grafických studií A.G.A. a Quadrigis a tím ke vzniku studia Wertu Studio, s.r.o.,
které přebírá jejich aktivity. Proto již tyto stránky nebudou dále aktualizované. Zde prosíme pokračujte na web Wertu Studio.

:: A.G.A. STUDIO | Nechejte konkurenci za sebou

REKLAMA

MULTIMÉDIA

INTERNET

Čítanky vlastivědy a prvouky

Dodávka regionálních učebnic a tištěných vzdělávacích materiálů regionu Boskovicko a Poličsko - unikátní projekt 3 místních akčních skupin (MAS Boskovicko PLUS, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, MAS Partnerství venkova). Čítanky prvouky byly připraveny zvlášť pro každou z 22 zapojených škol - učebnice jsou zaměřeny na nejbližší okolí bydliště dětí. Ilustrace jsou dílem skvělého výtvarníka Lubomíra Vaňka.

|